Energetický profil Velké Británie – výroba elektrické energie – jaderná energetika

Jaderná energetika

Jaderné reaktory zabezpečují pětinu dodávek elektrické energie. První komerční jaderný reaktor byl spuštěn v roce 1956. Výroba elektrické energie z jádra dosáhla v Británii vrcholu před deseti lety s 26% podílem na energetickém mixu, v současnosti je pod úrovní z roku 1984. S plánovanou odstávkou dalších čtyř jaderných elektráren do roku 2015 by se měl podíl elektrické energie z jádra přiblížit 10ti procentům z celkového objemu. V současnosti je v provozu 12 jaderných elektráren, tj. 24 nukleárních reaktorů a zařízení na zpracování vyhořelého paliva (např. Sellafield).  Osm jaderných elektráren provozuje BEG a čtyři státní British Nuclear Group (BNG).

Výroba elektrické energie z jádra
 1990  2000  2006  2007  2008
TWh  59  78  69  57  48
Podíl na celkové výrobě v UK 21% 23% 19% 16% 13%

Od roku 1997 se podíl energie získané štěpením jádra trvale snižuje. Je to způsobeno především dosluhováním staršího typu reaktoru Magnox (v roce 2003 byla uzavřena jaderná elektrárna Calder Hall, v roce 2004 Chapelcross a v roce 2006 Sizewell A). V současnosti jsou v provozu poslední dvě elektrárny s reaktory typu Magnox; Oldbury a Wylfa. I tyto by měly ukončit činnost v letošním, resp. v příštím roce.

Novější typ reaktoru AGR měl být v šedesátých letech britskou odpovědí na americký lehkovodný reaktor, ale technické komplikace při jeho zavádění v UK se podepsaly na komerčním neúspěchu v zahraničí. Aktuálně je v provozu sedm jaderných  elektráren s reaktory typu AGR – Dungeness, Hartlepool, Heysham 1 a 2, Torness, Hinkley Point B a Hunterston B, ale poslední dvě uvedené plánuje britská vláda uzavřít do roku 2012.

Vláda ve své energetické koncepci (Energy White Paper) z roku 2007 počítá s tím, že většinu potřebné kapacity zabezpečí a odfinancuje privátní sektor. Univerzitní studie ale poukazují na to, že vláda zatím nepředložila žádný relevantní projekt, který by doložil přiměřenou návratnost investic v řádu desítek miliard GBP. Úmysl vybudovat nové jaderné elektrárny na území Skotska jednoznačně odmítli skotská vláda i parlament.

V lednu 2008 britská vláda formálně podpořila výstavbu nové generace jaderných elektráren. Nové elektrárny budou stát na místě nebo v blízkosti existujících jaderných reaktorů a do provozu by měly být uvedeny před rokem 2020. Jaderné elektrárny budou stavěny pouze z privátních finančních zdrojů. Soukromé firmy budou také zodpovědné za odstavení elektráren z provozu a nakládání s jaderným odpadem. Vláda urychlí a zjednoduší proces plánování výstavby nových jaderných elektráren. Všechny existující jaderné elektrárny s výjimkou jediné ukončí provoz do roku 2023.