Energetický profil Velké Británie – výroba a spotřeba elektrické energie

ELEKTRICKÁ ENERGIE

Výroba elektrické energie (v TWh) 
 1980  1990  2000  2006  2007  2008
Uhlí 190 208 114,7 141,8 129,6 118,9
Ropné deriváty 33,9 21,1 5,9 5,1 4,2 5,3
Plyn 1,6 1,6 144,9 137,8 162,4 173,5
Jádro 32,3 58,7 78,3 69,2 57,2 47,7
Vodní 7,3 7,9 4,2 3,4 3,8 3,8
Větrná  –  – 0,9 4,2 5,3 7,1
Ostatní paliva  –  – 8,3 12,4 11,8 11,6
Dovoz  – 11,9 14,2 7,5 5,2 11
Celkem 265,1 309,4 371,4 381,4 379,5 379

Nejmarkantnější změnou v britském energetickém průmyslu byl významný nárůst podílu plynu (na úkor uhlí a ropy)na objemu vyrobené elektrické energie. Elektrická energie z jádra dosáhla svého vrcholu v roce 1998 a od té doby vytrvale klesá. Výpadek v produkci energie, za kterým stojí uzavření několika reaktorů staršího typu Magnox, nahradilo v posledních deseti letech opět uhlí a v menší míře i obnovitelné zdroje.

Spotřeba elektrické energie (v TWh)
 1980  1990  2000  2006  2007  2008
Průmysl 88,6 100,6 115,3 118,6 117,6 114,6
Domácnosti 86,1 93,8 111,8 116,4 115,1 117,8
Služby 58,4 80 103,5 109,9 109,3 110,2
Jiná energetická odvětví 8,5 10 9,7 8 10,1 8,4
Celková spotřeba 241,6 284,4 340,3 352,9 352 350,5

Zvyšováním podílu služeb na výkonu britské ekonomiky se úměrně zvyšuje i poptávka odvětví služeb po elektrické energii, která se za 30 let zdvojnásobila. Poptávka průmyslu, i díky vyšší energetické efektivitě, v posledních deseti letech stagnuje, zatímco odběr domácnosti setrvale roste. 

Infrastruktura

Vlastníkem přenosové soustavy v Anglii a Walesu je společnost National Grid. Skotskou přenosovou soustavu vlastní společnosti Scottish Power a Scottish and Southern Energy. National Grid rovněž zodpovídá za spolehlivost a efektivitu britské přenosové soustavy jako celku.

Elektrickou energii v UK generuje více než 2 600 větších či menších elektráren, z nichž nejvýkonnější je uhelná elektrárna Drax v Severním Yorkshire o výkonu 3 870 MW. Většinu energetické kapacity zajišťují klasické typy elektráren (37% tepelné, 36% plynové, 19% jaderné, 4% z obnovitelných zdrojů a 5% je dovezená elektřina). Nejvíce je naopak menších kogeneračních celků a elektráren s omezeným výkonem zaměřených na využití obnovitelných zdrojů.

Souhrnná kapacita britských elektráren (přibližně 75 GW) pokryje roční spotřebu 350 terrawatt-hodin. Většina elektráren byla vybudována v devadesátých letech, a je proto uzpůsobena na spalování zemního plynu, který zabezpečuje více než třetinu energetické poptávky UK. Přibližně podobnou kapacitu mají starší tepelné elektrárny, které spalují uhlí. V příštích deseti letech se plánuje vybudování několika nových jaderných elektráren, které mají nahradit dosluhující elektrárny z konce šedesátých let, které jsou významným zdrojem oxidu uhličitého.

Přenosová soustava vysokého napětí je provozována společnostmi National Grid (Anglie a Wales), Scottish Power Transmission (střední a jižní Skotsko) a Scottish Hydro-Electric Transmission Ltd (severní Skotsko). Nízkonapěťovou elektrickou přenosovou soustavu provozuje celá řada společností sdružených v Asociaci energetických sítí (Energy Networks Association).

V současnosti je na dovoz a vývoz elektrické energie využíváno podmořské 2 GW spojení kabelem pod kanálem La Manche, které na britské straně ústí u Folkstone. Propojení s Francií je využíváno především na vyrovnání cenové fluktuace mezi Británii a kontinentem. Kromě uvedeného je v provozu i 500 MW podmořské elektrické propojení mezi Skotskem a Severním Irskem, resp. 600 MW pozemní propojení mezi Severním Irskem a Irskem. Zvažuje se podmořské propojení distribuční sítě Walesu a Irska, Skotska a Norska, resp. Anglie a Nizozemska.

Vlastnická struktura

Největším výrobcem elektrické energie v UK je British Energy Group (BEG) vlastněna francouzskou EdF. Dalšími velkými výrobci elektřiny jsou firmy RWE Npower, Scottish & Southern Energy, Eon UK, Scottish Power/Iberdrola, International Power, Drax a British Gas/Centrica. Dodávky energií zajišťuje 6 velkých firem: British Gas/Centrica, Scottish & Southern Energy, Eon UK, RWE Npower, Scottish Power/Iberdola a EdF Energy. Vlastníkem přenosové sítě v GB je firma National Grid.

V roce 2008 se  britská vláda dohodla na převzetí BEG francouzskou EDF, která tímto ovládla 27% výroby elektrické energie v UK. Britská vláda za svůj 35% podíl v BEG získala £4 mld, které budou použity na uzavření dosluhujících 8 jaderných elektráren. Od tohoto kroku si vláda slibovala především investice do nové infrastruktury a produkčních kapacit.

V rámci zachování konkurence bylo 25% akcií nabídnuto i britské společnosti Centrica. Po oznámení o uzavření prodeje British Energy společnosti EdF se zvedla vlna kritiky. Oponenti vytýkali vládě skutečnost, že nezabránila prodeji strategické energetické společnosti a že se tímto krokem dostává tato strategická oblast Británie nejen do rukou cizí společnosti, ale de facto cizího státu (většinovým akcionářem EdF je francouzský stát) a ten může energetiku používat jako nátlakový prostředek k prosazování svých strategických zájmů. Vyskytly se také obavy, aby EdF nevyužila své významné postavení na britském trhu k diktování monopolně vysokých cen.

 

Energetický profil UK