Energetický profil Velké Británie Těžba a spotřeba uhlí

Energetický profil UK

UHLÍ

Těžba uhlí (v milionech tun)
 1980  1990  2000  2006  2007  2008
Hloubkové doly 112,4 72,9 17,2 9,4 7,7 8,1
Povrchová těžba 15,8 18,1 13,4 8,6 8,9 9,5
Celkem 130,1 92,8 31,2 18,5 17 18,1

V roce 2009 bylo v Anglii v provozu 6 hlavních uhelných dolů: Wellbeck, Daw Mill, Kellingley a Thoresby (provoz zabezpečuje společnost UK Coal PLC), Hatfield (provozována společností Powerfuel Mining Ltd) a Maltby (provozována společností Hargreaves Group). UK Coal PLC vlastní další, zatím nevyužívaný uhelný důl Harworth. Ve Walesu jsou v provozu dva středně velké hloubkové uhelné doly: Aberpergwm (provozuje společnost Energybuild Mining Ltd), Unity (Unity Mining Ltd.) a dva měnší v Eckingtonu a v Hay Royds. Samosprávy Walesu a Skotska povrchovou těžbu omezují (resp. omezují vydávání povolení k těžbě v nových lokalitách). Podrobný přehled těžby uhlí v UK v roce 2009 je ke stažení na stránkách The Coal

Spotřeba uhlí (v milionech tun)
 1980  1990  2000  2006  2007  2008
Elektrárny 89,6 84 46,8 57,9 53 48,3
Domácnosti 8,9 4,2 1,9 0,6 0,6 0,7
Průmysl 7,9 6,3 1,9 1,7 1,9 1,9
Služby 1,8 1,2 0,1  <0,1  <0,1  <0,1
Jiná energetická odvětví 15,3 12,5 9,2 7,3 7,4 7,4
Celková spotřeba 123,5 108,3 59,9 67,5 62,9 58,2

Odklonem od těžkého průmyslu energetická náročnost britské ekonomiky v posledních deseti letech stagnuje. Podíl uhlí na výrobě (topení, elektřina) energie dlouhodobě mírně klesá. Největšího propadu dosáhl v devadesátých letech v souvislosti s růstem podílu plynu na celkovém objemu vyrobené energie.

Těžba uhlí a dovoz v letech 1970-2008

Energetický profil UK

Dovoz uhlí
 1980  1990  2000  2006  2007  2008
miliony tun 7,3 14,8 23,4 50,5 43,4 43,9

UK začalo dovážet uhlí v roce 1970 a v průběhu následujících dvaceti let objem dovezeného uhlí dosáhl 20 milionů tun ročně. Od roku 2001 přesahuje objem dovezeného uhlí domácí těžbu. Svého prozatímního maxima (50 milionů tun) dosáhl dovoz uhlí v roce 2006.

Teritoriální přehled dovozu uhlí a ostatních pevných paliv do UK v roce 2008