Dlouhodobé náklady boje proti HIV/AIDS v Jižní Africe

Jižní Afrika čelí rostoucí finanční výzvě v boji proti rostoucí epidemii HIV/AIDS. S 5,7 miliony lidí, kteří jsou v současnosti infikováni virem HIV a dalších půl milionu dospělých a dětí se každý rok nově nakazí, stojí Jižní Afrika na kritické křižovatce. Aby mohla Jihoafrická republika adekvátně řešit epidemii, musí bojovat na třech kritických frontách: prevence, léčba a péče o sirotky a další postižené AIDS. Financování potřebné k reakci na tyto rostoucí potřeby stále rychle eskaluje, zvláště když stovky tisíc dalších Jihoafričanů zahajují antiretrovirovou léčbu (ART).

Dlouhodobé náklady boje proti HIV/AIDS v Jižní Africe
Dlouhodobé náklady boje proti HIV/AIDS v Jižní Africe

Tyto rostoucí finanční požadavky představují výzvu pro Jižní Afriku, protože země a mezinárodní společenství zápasí s konkurenčními prioritami uprostřed hospodářské recese. Hospodářský pokles zpřísnil rozpočty a omezil již tak omezené finanční zdroje.

Kolik peněz bude potřeba na silný a účinný národní program HIV/AIDS? Jak lze efektivněji využívat finanční zdroje a kdo bude tyto životně důležité aktivity v oblasti HIV/AIDS v budoucnu platit? Co lze udělat pro omezení výdajů na AIDS?

Zpráva „Dlouhodobé náklady a možnosti HIV/AIDS v Jižní Africe“ se snaží tyto otázky řešit s pohledem na epidemiologickou a finanční budoucnost HIV/AIDS v Jižní Africe. Zpráva byla vypracována na žádost Jihoafrické republiky. africkou vládou a dohlížel na něj národní řídící výbor, kterému spolupředsedali vysocí úředníci ministerstev zdravotnictví a financí. Jeho autoři byli rovněž čerpáni z Centra pro ekonomické řízení AIDS v Africe (CEGAA) se sídlem v Kapském Městě a z Institutu výsledků pro rozvoj (R4D). Generální ředitel R4D, Robert Hecht, je jedním ze spoluautorů zprávy, který výsledky prezentoval 19. listopadu na schůzce Jihoafrické národní rady pro AIDS (SANAC), což je skupina, která zahrnuje vůdčí osobnosti z vlády i občanské společnosti v Daveytonu. , Jižní Afrika.