Cytokininy zahrnují skupinu fytohormonů s orgánově specifickým způsobem působení

Cytokininy zahrnují skupinu fytohormonů s orgánově specifickým způsobem působení. I když jsou mechanismy řízení komplexních sítí metabolismu cytokininů částečně známy, úloha jednotlivých typů cytokininů při udržování homeostázy cytokininů zůstává nejasná. Využití nadprodukce jednořetězcových Fv protilátek vybraných pro jejich schopnost vázat trans-zeatin riboside a zaměřené na endoplazmatické retikulum, jsme post-synteticky modulovali cytokininové ribozidy, navržené transportní formy cytokininů. Pozorovali jsme asymetrickou aktivitu biosyntetických genů cytokininů a distribuci cytokininů u semenáčků tabáku divokého typu s vyšším výskytem cytokininů v kořenech než ve střelbě. Modulace cytokininových ribosidů zprostředkovaná protilátkami dále zvyšovala relativní počet cytokininů v kořenech a indukované fenotypy související s cytokininem orgánově specifickým způsobem. Aktivita cytokinin oxidasy / dehydrogenázy v kořenech byla silně up-regulována v reakci na tvorbu cytokininů zprostředkovanou protilátkami v endoplazmatickém retikulu. Zjistili jsme však jen mírný pokles hladin kořenových cytokininů. Na rozdíl od toho došlo k významnému poklesu cytokininů při natáčení. Navrhujeme kořeny jako hlavní místo biosyntézy cytokininů v semenáčcích tabáku. Naopak, hladiny cytokininů ve střelbě do značné míry závisí na dálkovém transportu cytokininových ribosidů z kořene a jejich následné metabolické aktivaci.