Co je finanční zprostředkování ?

Co je finanční zprostředkování ?

Definice pojmu finanční zprostředkování

Finanční zprostředkování je distribučním kanálem na prodej finančních produktů a služeb cílovým spotřebitelem.

Co je finanční zprostředkování ?
Co je finanční zprostředkování ?

Co je finanční poradenství ?

Finanční poradenství je zvláštní službou pro spotřebitele, která mu má umožnit profesionální kvalifikovaný výběr finanční služby nebo produktu. Finanční zprostředkovatelé a finanční poradci jsou sice velmi podobným druhem podnikání, avšak jejich odměňování a tedy jejich vnitřní motivace jsou zásadně odlišné.