Časopis „Matematická teorie her a jeho aplikace“

Časopis "Matematická teorie her a jeho aplikace"
Časopis „Matematická teorie her a jeho aplikace“

Časopis MIT & P publikuje články o herně teoretické analýze a optimálních metodách řízení pro řešení aplikovaných problémů v ekonomii, ekologii, politice a managementu. Herní teoretický přístup má obrovský potenciál v sociálních, ekonomických a politických úkolech. Na druhou stranu, samotná teorie her může být obohacena o výzkum skutečných rozhodovacích problémů.

Cílem publikování úkolů strategické analýzy je podpora vztahu mezi matematickou teorií a aplikacemi. Publikované články budou obsahovat důkladnou analýzu současných problémů a vyhlídek na nový výzkum. Časopis MIT & P přijímá články týkající se herního teoretického přístupu ze všech oblastí použití v ekonomii, managementu,ekologii a politice.

Důležitým úkolem časopisu je podporovat interdisciplinární vztahy (matematické a ekonomické vědy, matematické a biologické vědy, matematické a politické vědy) a interakci výzkumných pracovníků v oblasti teorie her. Časopis MIT & P vítá nejen články o teorii her a aplikacích, ale také technické poznámky, komentáře, příklady, numerické analýzy, modelování a výpočetní algoritmy.