PETICE PROTI PLOŠNÉMU ŠÍŘENÍ JEDU V KRAJINĚ

PETICE PROTI PLOŠNÉMU ŠÍŘENÍ JEDU V KRAJINĚ
ze dne 8.8.2019

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

otrávená_zvířata.jpg

Petiční text a arch ke stažení zde: https://drive.google.com/file/d/1Jh4MC7XZre9NaFoqFN1aV_Vm-DdmIN0r/view?usp=sharing

Adresovaná: Ministerstvu zemědělství, Ministru zemědělství Ing. Miroslavu Tomanovi, CSc.

My, níže podepsaní občané, jsme hluboce znepokojeni povolením plošného rozhazování jedu, které má za cíl hubit hraboše polního. Rozhodnutí (ZDE) vydal dne 5.8.2019 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), podřízený Ministerstvu zemědělství pod spisovou značkou SZ UKZUZ 094197/2019/30594.

Před tímto mimořádně nešťastným a nebezpečným rozhodnutím varovala řada zemědělců, myslivců i ochránců přírody a zvířat, mj. též Česká společnost ornitologická (odkaz ZDE). Upozorňují, že plošným šířením jedu nejen přímo na poli, ale též v polních příkopech, remízcích, sadech či vinicích, dojde k otravám nejen hrabošů, ale též zajíců, srnců, kun, lišek a dravých ptáků, včetně přirozených nepřátel hraboše. Nebezpečí otravy je i pro domácí zvířata, psy a kočky, kteří mohou jed najít a pozřít, případně sežrat tímto jedem otrávené zvíře.

 

Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí rozmisťovat jed plošně je krátkozraké, nebezpečné a nesystémové. Problém přemnožení hraboše polního je třeba řešit správnými zemědělskými postupy a podporou jeho přirozených nepřátel, nikoli trávením všeho živého, včetně právě dravců, kteří populace hrabošů v přírodě regulují.

Apelujeme tímto na ministra a vedoucí úředníky ministerstva, aby toto rozhodnutí z výše jmenovaných důvodů přehodnotili a upřednostnili při zacházení s českou přírodou zdravý rozum.

Za petiční výbor:
prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. (přírodovědec, vysokoškolský pedagog), Voskovcova 1035/22, 15200, Praha 5

Ing. Tomáš Czernin (senátor, zemědělec), 1. Máje 1, 28907, Dymokury

Ing. Michal Kučera (radní města Louny, expert na životní prostředí), V Domcích 2722, 44001, Louny

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

Za petiční výbor: prof. Jakub Hruška, Ing. Tomáš Czernin a Ing. Michal Kučera    Kontaktujte autora petice

Martin Jaroš: Co nám o nás a našem zemědělství ukázal hraboš polní?

Pamatujete, jak nás minulý týden asi 72 hodin strašně zajímal hraboš polní? Za hraboše se tehdy hrdinně postavila celá opozice i MŽP, plošné trávení Stutoxem II bylo zrušeno, následoval obrovský happy end, všude se udělala trojitá duha, všichni si řekli, že hraboš to má zase na pohodu, všichni zapomněli a jedeme dál.

No a to je právě špatně a je to ten náš tradiční český problém, že se krátkodobě vzrušíme kvůli nějaké kauze, ale vůbec neřešíme věci systematicky.

1. Za prvé – chemie u nás jela a jede naplno. Třeba zoocidy na zabíjení hmyzu a spol. V roce 2009 se jich u nás spotřebovalo 646 tisíc kg, vloni už 1 079 tisíc kg, tedy za dekádu nárůst o 67 procent. Pak se divte, že někam zmizel hmyz, že je na českých polích a zahradách najednou tak ticho. (Data z ÚKZÚZ zde https://bit.ly/2KHVcN3).

2. Celkem se jen za loňský rok vychlístalo na naše pole 11,7 miliónu kg jedů. Jestli si to chcete nějak lidsky představit, tak je to asi 6kilometrová kolona kamiónů plných jedů – jedů, které přišly na naše jídlo.

3. A nemyslete si, že se všechny ty jedy nějak hezky rozloží a udělají se z nich fialky a libá vůně. Zbytky jedů se dlouhodobě ukládají – v půdě, v rostlinách, v tělech živočichů, v nás samotných. Např. jedovatý herbicid glyfosát má v těle 6 z 10 Čechů (https://bit.ly/2KL2orH). Glyfosát je ten slavný herbicid, který znáte jako Roundup. Americké soudy už kvůli němu přiznávají odškodnění nemocným s rakovinou, některé země Roundup s okamžitou platností zakázaly, ale náš ministr Toman letos Roundup jen omezil a prohlásil, že úplný zákaz „by naše zemědělce znevýhodnil“. Takže lijeme statisíce litrů dál. (https://bit.ly/2yZ5uDb) (EDIT: čert vem soudy, důležité je, že Světová zdravotnická organizace uznala glyfosát jako „pravděpodobný karcinogen“ a letos na jaře metastudie 3 amerických univerzit zjistila, že zvyšuje riziko rakoviny o 41 procent – https://bit.ly/2SSZs2r).

4. Fór je v tom, že i když se výrobci dušují, že zbytkové množství jednoho konkrétního jedu člověka neohrozí, jejich studie nijak neřeší, jak naše těla reagují na celý koktejl jedů, který se v nás míchá. Vědci už začínají potvrzovat, že brutální chemizace zemědělství vede k poklesu plodnosti u mužů (to je to slavné ubývání spermií), k nárůstu alergií, k poruchám pozornosti jako ADHD (hyperaktivita), no a samozřejmě k rakovině. Připadají vám dnešní děti ve škole jiné, než jste byli vy před 30-40 lety? Přemýšlejte o těch kamionech s pesticidy, co vám jezdí za barákem. V přírodě není nic zadarmo – každá akce vyvolává reakci. My ždímáme přírodu víc a víc – a my za to taky zaplatíme cenu.

5. Ale není to jen o člověku. Intenzivní a chemizované zemědělství zabíjí všechno živé. Třeba ptáci se u nás počítají od roku 1982. Od té doby do roku 2017 ubyla v Česku třetina polního ptactva (https://bit.ly/2TyhViS). Když jsem byl malý a jezdil jsem k babičce, tak jsme na každém poli vyplašili koroptev. Nyní můžu stejnou cestu projít desetkrát a neuvidím ani jednu. A data ze sčítání to potvrzují: populace skřivana polního, čejky a koroptve se od roku 1982 propadly o 50, 82 a 97 (!) procent! O drastickém úbytku hmyzu v celé Evropě ani nemluvím. Umírá nicméně i půda samotná – leckde v Evropě (včetně jižní Moravy) už je organického materiálu v půdě tak málo, že je země prakticky mrtvá. Slouží jen jako držák na rostliny, které pár chemikálií uměle přivede k růstu. Ale půda bez humusu mnohem rychleji podléhá větrné a vodní erozi a celkově jde do pekla, do pouště, kterou znám velmi dobře. Nenechme se ukolébat pár hezkými zprávami o příchodu pár kusů vlků a jiných velkých šelem – ta skutečná tichá tragédie se odehrává ve spodních patrech potravního řetězce a nakonec samozřejmě doběhne i ty šelmy.

6. S touhle optikou musíme koukat i na celou válku o hraboše z minulého týdne. Mimochodem, nechci být zlý, ale byla v tom i obrovská dávka pokrytectví. Někteří nejmenovaní vůdci opozice se nechali slyšet, že plošné hubení Stutoxem II je zločin a že vláda otrávila nejdřív duši národa a nyní chce otrávit i jeho krajinu. Ano, oboje je pravda. Slušelo by se ale možná říct, že když byla tato opozice naposledy u moci (Nečasova vláda v letech 2010-2012), tak spotřeba rodenticidů proti hlodavcům byla skoro o 3/4 vyšší než průměr za poslední tři roky. Ale nějak si nevzpomínám, že by tehdy ti samí lidé křičeli něco o zločinu. To jen tak na okraj.

7. Co s tím? Celý fór je v tom, že se nesmíme spokojit s jedním omezením Stutoxu pro hraboše. Tahle země potřebuje systémové řešení, a tím je organické zemědělství s naprosto minimální aplikací chemie. A podle nejlepších postupů našich předků, s pestrou krajinou, menšími poli oddělenými zelenými pásy apod. Např. Bavorsko už si letos řeklo, že do roku 2030 chce mít 30 procent zemědělských ploch v režimu bio. A přesně takové cíle si musíme dát i my a musí to být jedna z našich největších politických ambicí vůbec! (Mimochodem, málo se to ví, ale v západní Evropě je promořenost pesticidy často ještě mnohem horší než u nás, takže si je nijak neidealizujme. Oni si jen hrábli na dno dřív, takže se to víc snaží napravovat.)

8. Můžu vám říct z vlastní zkušenosti, že organické zemědělství je budoucnost. Jak už jsem psal, máme v Rumunsku malé hospodářství (pár desítek ha), na které fyzicky dohlíží švagr. Už před lety jsme se s ním rozhodli, že všechna pole převedeme na bio. Vedle toho hospodaří i můj tchán, který je středně velký zemědělec a jede klasickou cestu. Tchán se samozřejmě někdy směje, že rozdíl mezi normálním a bio zemědělcem je v tom, že zatímco on hnojí přes den, bio lidi v noci. Ale to je jen sranda, my to samozřejmě děláme poctivě a chemii nepoužíváme vůbec. A je to vidět – v půdě a na půdě je znatelně víc života. Výnosy máme možná o 40 procent nižší než tchán, ale blbě se to porovnává, protože nepěstujeme to samé – tchán třeba dělá klasickou pšenici, my pšenici špaldu. Ale nakonec se smějeme spíš my, protože to bio se prodá za podstatně vyšší ceny – a zájem je velký hlavně v Rakousku. Jde to. Lidi si za jídlo bez jedů i trošku připlatí – a bude jich čím dál víc.

Myslím, že úkolem české politiky nyní musí být zachránit českou půdu, vodu, flóru i faunu včetně člověka. To, že jsme se asi na 3 dny kolektivně vzrušili kvůli hrabošovi, to je sice pěkné, ale byla to jen malá bitva, kvůli které nesmíme zapomenout na velkou válku. Naším cílem teď musí být co největší část českého zemědělství bez chemie – do 2030 třetina a pak rychle víc.

Text je převzatý z Facebooku Martina Jaroše, kde vyšel 13. 8. 2019.

Společenství vlastníků pro dům č.p. 807, ul. Tibetská, Praha 6 – Vokovice , Praha IČO 27257720

Společenství vlastníků pro dům č.p. 807, ul. Tibetská, Praha 6 – Vokovice , Praha IČO 27257720

Společenství vlastníků pro dům č.p. 807, ul. Tibetská, Praha 6 - Vokovice , Praha IČO 27257720
Společenství vlastníků pro dům č.p. 807, ul. Tibetská, Praha 6 – Vokovice , Praha IČO 27257720

Společenství vlastníků pro dům č.p. 807, ul. Tibetská, Praha 6 – Vokovice

IČO: 27257720
FORMA: Společenství vlastníků jednotek
ADRESA: Tibetská 807/7, Vokovice, 160 00 Praha

Datum vzniku a zápisu:
27. červenec 2005
Spisová značka: S 5909 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Společenství vlastníků pro dům č.p. 807, ul. Tibetská, Praha 6 – Vokovice
Sídlo: Praha 6, Tibetská 807/7, PSČ 16000
Identifikační číslo: 27257720
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Člen představenstva, předseda: Mgr. Robert Černý
Praha
Den vzniku členství: 18. červen 2015
Člen představenstva, místopředseda: Ing. TOMÁŠ HELLER
Praha
Den vzniku členství: 18. červen 2015
Člen statutárního orgánu: Bc. Helena Kordačová
Praha
Den vzniku členství: 18. červen 2015
Člen statutárního orgánu: Filip Antoš
Praha
Den vzniku členství: 18. červen 2015
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Rys
Praha
Den vzniku členství: 18. červen 2015

TUNEL V PRAŽSKÉM DOPRAVNÍM PODNIKU

Kverulantovi se již podařilo odhalit a nakonec i zastavit stomilionový tunel v pražském dopravním podniku (DPP). V srpnu 2016 odhalil další. DPP zaplatil za rekonstrukci objízdné koleje ve Vokovicích firmě EDIKT 50,5 milionů. Cena prací však byla prokazatelně maximálně 29,5 milionů korun. Kverulantovým cílem je
potrestání organizátorů tohoto tunelu, a proto podal trestní oznámení. Po více než roce vyšetřování došla policie k závěru, že k žádnému předražení zakázky nedošlo, a lednu 2018 věc odložila. Kverulantovi tak nezbylo než celou kauzu uložit do svého archivu.

 

tunel v dopravním podniku

tunel v dopravním podniku

Objízdná kolej ve vozovně Vokovice

V březnu 2015 uzavřel DPP smlouvu na rekonstrukci objízdné koleje ve vozovně Vokovice s firmou EDIKT za 62,5 milionů korun. Povinností dodavatele bylo i uvést subdodavatele. Firma EDIKT v příloze smlouvě o dílo uvedla jen dva. Firmu Elektrizace železnic Praha, která provedla subdodávku ve výši 2,6 %, a zeměměřičskou kancelář Radek Havlín, která provedla geodetické práce ve výši 0,4 %. Ve smlouvě mezi DPP a firmou EDIKT se zhotoviteli přímo zakazuje plnění této smlouvy postoupit.

SMRTELNÁ ALTERNATIVNÍ LÉČBA – terapeutické centrum AKTIP

Dokument Obchod se zdravím popsal praxi „terapeutického centra AKTIP“, které za peníze radili pacientům léčit rakovinu milencem. Proto Kverulant podal v červnu 2018 na šarlatány z AKTIPu trestní oznámení, na jehož základě již policie začala případ vyšetřovat. Počátkem března 2019 policie informovala Kverulanta, že vyšetřování stále pokračuje. A počátkem dubna 2019 ohlásil AKTIP ukončení činnosti. Kverulant.org to považuje za svůj velký úspěch, ale bude dál pokračovat v potírání šarlatánského byznysu.  Pokud i vám vadí parazitování na vážně nemocných lidech, prosíme, podpořte Kverulanta měsíčním symbolickým darem 100 Kč.

POSLANCI NA VÝLETĚ V PERU ZA NAŠE PENÍZE

Již jednou bylo cílem Kverulanta donutit výletníky vlastnoručně desetkrát opsat větu „Nemám jezdit na drahé výlety za peníze daňových poplatníků.“ a také vrátit peníze, když se v roce 2010 vydali za naše peníze na Machu Picchu. Tohoto cíle se Kverulantovi i přes slib, že už se podobné chování nebude opakovat, nepodařilo dosáhnout. I proto se výlet na Machu Picchu za peníze daňových poplatníků v roce 2019 opakoval. Delegaci poslanců kontrolního výboru tentokrát vedl dokonce prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. I jej Kverulant vyzval, aby vrátil peníze za tento výlet a desetkrát opsal větu „Nemám jezdit na drahé výlety za peníze daňových poplatníků.“ Pomozte Kverulantovi zastavit papalášskou aroganci a podarujete ho měsíčním příspěvkem v symbolické výši 100 Kč.

POSLANCI NA VÝLETĚ V PERU ZA NAŠE PENÍZE
POSLANCI NA VÝLETĚ V PERU ZA NAŠE PENÍZE

Více na webu www.kverulant.org

zajímavý pohled na projednávání zákona o realitním zprostředkování

Robert Hanzl se pravidelně účastní jednání Poslanecké sněmovny ve věci návrhu Realitního zákona. Přinášíme Vám jeho velmi zajímavý pohled na celou věc:

Dlouho diskutovaný zákon o realitním zprostředkování má za sebou první čtení v poslanecké sněmovně. Hospodářský výbor sněmovny jej následně zařadil mezi body k projednání dne 25. června. Výbor jako celek zákon podpořil, nepodpořil ale jednotlivé pozměňovací návrhy, což je škoda.

Aby zákon stoprocentně fungoval coby garance ochrany spotřebitele a aby vedl ke zkvalitnění trhu, je třeba učinit razantnější změny. V tomto ohledu musíme vyzdvihnout především práci poslance Petra Dolínka z ČSSD, který podal nejvíce pozměňovacích návrhů a všechny z našeho pohledu vychází spotřebitelům vstříc.

Rád bych se teď blíže věnoval bodům, které nejsou v zákoně dostatečně vyřešeny.

 

Realitní kanceláře by měly řešit úschovy prostřednictvím kontrolovaných účtů

Velkým tématem jsou úschovy finančních prostředků. Aktuální verze zákona počítá s tím, že je realitní kanceláře mohou poskytovat, nikoliv však nabízet. V praxi to zřejmě bude vypadat tak, že klient, který bude chtít úschovy využít, si o ni bude muset realitní kancelář sám požádat.

Návrh poslance Dolínka řeší zpřísnění podmínek úschov. Finanční prostředky klientů by tak měly realitní kanceláře na oddělených účtech pod přísnou kontrolou Ministerstva pro místní rozvoj. Tyto peníze pak nebudou moci být postiženy případnou exekucí nebo insolvencí.

Existuje i varianta absolutního zákazu úschov na účtech realitních kanceláří. Jde o iniciativu advokátní a notářské komory, jež by samy chtěly klientům úschovy poskytovat. Pro spotřebitele by ale tato varianta znamenala nesrovnatelně vyšší náklady, protože advokátní nebo notářská úschova je vždy podstatně nákladnější, než úschova realitní. Že přitom nejde o zaručeně bezpečnější variantu, to dokazuje několik případů advokátských zpronevěr z minulosti. Známá je například kauza advokáta Miloše Vlasáka, který se z úschov obohatil o více než 60 milionů korun.

 

Pojištění primárně pro subjekty vstupující do obchodního vztahu s klientem

U pojištění můžeme hovořit o dvou problematických bodech. Tím prvním je výše pojištění – 1,75 milionů Kč respektive 3,5 milionů Kč ročně na jeden subjekt. Při současných cenách nemovitostí jde o velmi nízké částky. Běžná, středně velká realitní kancelář vyřídí ročně transakce 60 až 100 nemovitostí při průměrné ceně 2 milionů Kč za nemovitost. Celkem se tak jedná o roční objem ve stovkách milionů Kč. V tomto kontextu je pojištění absolutně nedostatečné. Opět v souladu s návrhem poslance Dolínka požadujeme zvýšení pojištění.

Kromě toho je nutné vyřešit, koho by se mělo pojištění týkat. Podle našeho názoru by měl být pojištěn primárně subjekt, který s klientem vstupuje do obchodního vztahu. V případě problémů totiž bude klient požadovat pojistné plnění právě po tomto subjektu.

Zákon však požaduje pojištění i po realitních makléřích, kteří pracují ve jménu realitní kanceláře. Takové pojištění nemá logiku. Bude stát pouze finanční prostředky makléřů, ale reálně nebude nic krýt.

 

Makléři by měli podstoupit zkoušku

Jak je to s kvalifikací realitního makléře? V zákoně je nyní uvedeno, že profesi může vykonávat každý, kdo po maturitním vzdělání naplní 3 roky praxe. Je ale oprávněnou osobou pro provoz této činnosti někdo, kdo kdysi pracoval tři roky jako makléř, ale už deset let vykonává jinou práci? Je nutné reflektovat, že za posledních 10 let se zásadně změnil trh, legislativa i požadavky klientů.

V tomto kontextu má naši podporu varianta, že všichni realitní makléři, kteří budou na trhu chtít působit, musí složit zkoušku. Bez ohledu na vzdělání či praxi. Jenom tak se aspoň částečně sjednotí znalosti a dovednosti realitních makléřů.

Inspiraci můžeme nalézt u finančních zprostředkovatelů. Také oni se všichni podrobili povinné zkoušce.

 

Nový zákon je třeba pro zkvalitnění trhu a vyšší spokojenost klientů

Na závěr bych chtěl určitě dodat, že zákon vítáme. Realitní kanceláře obchodují s tím (po finanční stránce) nejhodnotnějším, co lidé mají. Jde totiž o majetky v hodnotách milionů korun. Přesto je toto odvětví zatím překvapivě málo svázané pravidly a omezeními, což znamená riziko pro klienty a zároveň to ztěžuje práci poctivých makléřů.

Náš specifický obor si zaslouží jasnější pravidla a proto je zákon o realitním zprostředkování nutný. Pokud aktuální verze dozná ještě uvedených změn, trh se jednoznačně zkvalitní, z trhu odejdou neseriózní makléři a klienti budou spokojenější.

Robert Hanzl, generální ředitel NEXT REALITY

Předseda sekce Realitní, stavebnictví a územního rozvoje – Hospodářská komora hl. města Prahy

Člen asociační rady Asociace realitních kanceláří ČR

robert.hanzl@nextreality.cz

 

Za celý tým RVI přeje pohodové léto

 

Mirek Jonáš

Hessica haver, Z Lake Jackson, Texas, Spojené státy americké

Pozor na podvodníky na internetu,

snaží se z vás vylákat peníze

jessicahaver699@gmail.com

Hessica haver, Z Lake Jackson, Texas, Spojené státy americké
Hessica haver, Z Lake Jackson, Texas, Spojené státy americké

Ahoj zlato,

Děkuji za vaši laskavou odpověď, Jmenuji se Hessica haver, Z Lake Jackson, Texas, Spojené státy americké. Jsem 38 letý důstojník astronautů NASA, pracuji v americkém vojenském základním táboře (inženýrská brigáda), ale nyní v Afghánistánu, nyní pro udržení míru. Americká vojenská základna se nachází tři kilometry od města Kábul, podél hlavní trasy, která spojuje hranici s Afghánistánem. Chci, abyste věděli, že nás každý den v Afghánistánu zaútočují povstalci a bombové útoky.

3. března, během našeho úkolu záchranné mise pro jordánského pilota (rukojmí) v ropném zařízení ISIS, došlo v afghánském hlavním městě k obzvláště brutální přestřelce, poté, co jsme je porazili, narazili jsme na krabici se dvěma hřebeny, která obsahuje obrovské množství peněz, které patří sponzorům a podporovatelům ISIS, kteří věřím, že peníze byly určeny na nákup zbraní a střeliva, proto jsme se na této záchranné misi dohodli s 9 důstojníkem armády, že peníze budou uzavřeny a sdíleny mezi námi všemi. Poté, co jsme peníze sdíleli, jsem získal podíl 4 000 000,00 USD (čtyři miliony amerických dolarů)

Americká vláda nařídila přemístění mého týmu na jinou vojenskou základnu USA, která se nachází na hranici mezi Jordánskem a Sýrií, takže potřebuji vaši pomoc, abych mohl evakuovat svůj podíl peněz z této země (Afghánistán) do vaší vlastní země, před vyššími představiteli armády. to zjistí. Vyzývám vás, abyste mě chránili, dokud nepřijdu do vaší země. Je mi jasné, že byste se tohoto návrhu mohli bát, ale chci vám sdělit, že jsem se dohodl na bezpečném nákladu Společnost, která se specializuje na diplomatické doručování a slíbila, že fond doručí diplomatickou metodou do kterékoli z mých vybraných destinací.
Tato zásilka bude právně zpracována společností Security Cargo a během procesu nebude existovat žádná forma rizika a peníze budou bezpečně zapečetěny v diplomatickém boxu a Diplomatická schránka vám bude doručena ve vaší zemi prostřednictvím Diplomat. Rozhodl jsem se vám odškodnit 30% z celkových peněz jednou poté, co vám byly peníze doručeny, zatímco zbytek je můj investiční kapitál ve vaší zemi.

Prosím, potřebuji ujištění, že pokud vám budou tyto peníze doručeny, že budete důvěryhodní, abyste je udrželi v bezpečí, dokud nepřijdu do vaší země, abych vás poznal, potom si naplánujeme, jak s tím žít náš život a investovat do něj . Jedním z vášnivých odvolání, které vám předložím, není prodiskutovat tuto záležitost s třetí stranou. Pokud nechcete tomuto podniku pomáhat, odstraňte prosím tento dopis ze své e-mailové schránky, abyste zabránili úniku těchto informací, a bude nebezpečné mě na základě mé pozice zde

Rozhodl jsem se tě kontaktovat po mých modlitbách a věřím, že nebudeš zradit mou důvěru ani zmařit můj sen, i když se možná budeš divit, proč se ti tak brzy odhaluji bez formálního představení, no, řeknu, že má mysl byla přesvědčena mi, že jste skutečná osoba, která mi pomáhá při přijímání a investování tohoto fondu.

Poznámka; Nevím, jak dlouho tu zůstaneme a můj osud, protože jsem zde přežil dva bombové útoky, které mě přiměly hledat spolehlivého a důvěryhodného hodného člověka, který mi pomůže přijímat a investovat fond, protože přijdu do své domovské země, kde můžete investovat a začít nový život jako vysloužilý poručík.

Doufám, že moje vysvětlení je velmi jasné, ale pokud budete potřebovat další vysvětlení, dejte mi vědět a já vám to vysvětlím dále, chci vám sdělit, že zde ve vojenském základním táboře neumíme používat mobilní telefon, pouze používání rádiových zpráv a e-mailové komunikace, takže prosím, mezitím budeme pokračovat v komunikaci prostřednictvím e-mailu.

Závěrem bych ráda, kdybyste mi mohli v souvislosti s tímto návrhem okamžitě odpovědět, vaše naléhavá odpověď bude velmi oceněna, než se přestěhujeme. Jakmile si přečtete tento dopis, počkám na vaši přijatelnou odpověď.

S pozdravem, Jessica haver

Hessica haver, Z Lake Jackson, Texas, Spojené státy americké
Hessica haver, Z Lake Jackson, Texas, Spojené státy americké
Hessica haver, Z Lake Jackson, Texas, Spojené státy americké
Hessica haver, Z Lake Jackson, Texas, Spojené státy americké